logo

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) शुक्रवार, दि. 16 सप्टेंबर, 2023 *मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प* – मुख्यमंत्

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
शुक्रवार, दि. 16 सप्टेंबर, 2023

*मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प* – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

46 हजार कोटींहून अधिक विकास कामे
----
छत्रपती संभाजीनगरातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकाभिमुख निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 :-मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते.
यामध्ये आजच्या मंत्रिमंडळबैठकीत घेतलेल्या 9 हजार 437 कोटी 90 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचा देखील समावेश आहे. या पत्रकारपरिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तबचे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील 300 वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त 2016 नंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. 2016 मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याबद्दलची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा,सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगड़ीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागात सुरु असलेल्या विकास कामांची माहिती दिली.
मराठवाड्यातसुरूअसलेल्याकामांचीविभागनिहायमाहितीपुढीलप्रमाणे

जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण – 490 कोटी ७८ लाख
सार्वजनिक आरोग्य -35.37 कोटी, सामान्य प्रशासन- 287 कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी, विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

▪️जलसंपदाविभाग - मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविणार. पश्चिमवाहिनीनद्यांचे समुद्रातवाहुनजाणारेपाणीगोदावरीखोऱ्यातवळविणार. २२.९अ.घ.फुटपाणीवळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार.

▪️पैठण येथील संतज्ञानेश्वरउद्यानाचे रूप पालटवणार. १५०कोटी

▪️वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा. १७९३हेक्षेत्रसिंचितहोणार. २८५ कोटी ६४ लाख

नियोजनविभाग - मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करणार

▪️वेरूळ येथील श्रीक्षेत्रघृष्णेश्वरमंदिराचा सुधारितविकासआराखडा.१५६.६३कोटी

▪️तुळजाभवानीमंदिराचा१३२८कोटीचा विकास आराखडा

श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रविकास. ६०.३५ कोटी
• उदगीर येथे बाबांच्या समाधीस्थळविकासआराखड्यासाठी १कोटी
• सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वरमहादेवमंदिरदेवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यासमान्यता
• पाथरी येथे साईबाबातीर्थक्षेत्रविकासआराखडा. ९१.८०कोटी
• मानव विकास कार्यक्रमात 100 बसेस पुरविणे. 38 कोटी
महिलावबालविकासविभाग - मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीनवर्षांचाकालबद्धकार्यक्रम. ३८६.८८कोटी
(शालेय शिक्षण)
• मराठवाड्याचीराणीलक्ष्मीबाईस्व. दगडाबाईशेळकेयांचेधोपटेश्वरयेथे यथोचितस्मारक उभारणार. ५ कोटी
• मराठवाड्यातीलस्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्नडॉ. बाबासाहेबआंबेडकरआदर्शशाळायोजनेतून विकसित करणार.७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५कोटी.
• बीडजिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठीकस्तुरबागांधीबालिकाविद्यालययोजना. १६०० मुलीना लाभ. ८०.०५कोटी
• मराठवाड्यातीलनिजामकालीनशाळांची दुरुस्ती वपुनर्बांधणी करणार. २०टक्केलोकसहभागाचीअटशिथिल. २००कोटीखर्च
• परभणीजिल्ह्यातीलसोनपेठआणिपालमतालुक्यांमध्येकस्तुरबागांधीबालिकाविद्यालयसुरु करणार. ४००मुलींना शिक्षण घेणे शक्य. २०.७३कोटी खर्च
(क्रीडा विभाग)
• परभणी जिल्हाक्रीडासंकुलासाठी कृषीविभागाचीजागामंजूर. १५ कोटी
• छत्रपतीसंभाजीनगरयेथेक्रीडा विद्यापीठस्थापण्यासाठी समितीगठीत. ६५६.३८कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारणार
• कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारणार.
• परळीत ५ कोटींचे तालुकाक्रीडासंकुलउभारणार
• उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडासंकुलउभारणार
• परभणीजिल्हाक्रीडासंकुलाचेअद्ययावतीकरणकरण्यासाठी १५कोटीस मंजुरी
( पशुसंवर्धन विभाग )
• मराठवड्यात दुधाची क्रांती येणार.सर्वजिल्ह्यातील८६००गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटप.३२२५कोटी
• तुळजापूर तालुक्यात शेळीसमुहयोजनाराबविण्यासाठी १० कोटी
• देवणीया गोवंशीयप्रजातीच्याउच्चदर्जाचीवंशावळनिवड - ४कोटी
(पर्यटन विभाग)
• फर्दापूर, छत्रपतीसंभाजीनगरयेथेछत्रपतीशिवाजीमहाराजसंकल्पनाउद्यानउभारणार. प्रत्येकी ५० कोटी
• उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेटयेथेपर्यटनस्थळ- ५कोटी
• अंबडयेथीलमत्स्योदरीदेवीसंस्थानाचाविकास. 40 कोटी.
(सांस्कृतिक कार्य विभाग)
• मराठवाड्यातील विविध स्मारके,प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास.अंबेजोगाई, संगमेश्वर, तर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह, आदि. २५३ कोटी70 लाख.
(महसूल विभाग)
• बीड जिल्हाधिकारीइमारत उभारणार.६३.६८कोटी
• वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा.
• लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत.
(वनविभाग)
• लातूर, वडवाव, नागनाथटेकडीविकास करणार. ५.४२ कोटी
• माहूरयेथेवनविश्रामगृहबांधणार.
• (मदत व पुनर्वसन)
• वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूरप्रतिबंधात्मकउपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३कोटी
• मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणार. प्रादेशिकआपत्तीप्रतिसादकेंद्रआणिजिल्हाआपत्तीव्यवस्थापनकेंद्राचेबळकटीकरण.५५.६९कोटीखर्च.
• धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन.
(उद्योग विभाग)
• आष्टीला कृषिपुरकक्षेत्रासाठीएमआयडीसी उभारणार. 38 कोटी
• वसमत, चाकूर, वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करणे.
• उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर
(कौशल्यविकासविभाग)
• धाराशिवविश्वकर्मारोजगारयोजनाराबविणार
(सार्वजनिक बांधकाम)
• मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार३००कि.मी. लांबीच्यारस्त्यांचीकामे हाती घेणार. २४००कोटी
• नाबार्डअर्थसहायातून मराठवाड्यात ४४कामेहाती घेणार. १०९कोटी
• हायब्रिडअॅन्यूईटीयोजनेतून मराठवाड्यातील १०३०कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार. १० हजार ३००कोटी
• साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडचा गोदावरीघाटाचे सौंदर्य खुलणार. रिव्हर फ्रंटसाठी १००कोटीखर्च
• औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारणे.
• लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारणार.
• पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी.
• बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.
• लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करणे.
(ग्रामविकास विभाग)
• मराठवाड्यातील७५ग्रामपंचायतींनाआता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८०कोटीदेणार. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत.
• बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत. ३५ कोटी.
(उर्जा विभाग)
• परळीऔष्णीकविद्युतकेंद्रयेथीलप्लांट्सना मंजुरी.
(गृह विभाग)
• नांदेडशहरात सीसीटिव्हीचे जाळे.शहर सुरक्षित होणार. १००कोटी
• १८निजामकालीनपोलीसस्टेशन्सचा होणार कायापालट. ९२.८०कोटी
• बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग. 300 कोटी.
• छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने. 191 कोटी 65 लाख.
(परिवहन विभाग)
• मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करणार
• छत्रपतीसंभाजीनगरविभागात आधुनिक ११९७ई-बसेस चालवणार . ४२१कोटीस मान्यता
• छत्रपतीसंभाजीनगरविभागात वाहननिरिक्षणवपरिक्षणकेंद्रस्थापनकरणार. १३५.६१ कोटी
• राज्यातील९राष्ट्रीयमहामार्गावर Intelligent Traffic Management Systemबसविणार. पुणे- छत्रपतीसंभाजीनगरमहामार्गाच्याप्रकल्पासमान्यता. १८८.१९कोटी खर्च येणार
• छत्रपतीसंभाजीनगरवनांदेडयेथेस्वयंचलितचाचणीपथप्रकल्प.१०.३७ कोटी
• वरील सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण 1 हजार 128 कोटी 69 लाख निधी.

(नगरविकास विभाग)
• मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
• केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० - छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
• नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प
• अर्धापूर नगरपंचायतेसाठी रुपये २५.१३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
• भूम नगरपरिषदेसाठी रुपये १.८३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
• माहूर नगरपरिषदेसाठी रुपये २४.६२ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
• पेठ उमरी नगरपंचायतेसाठी रुपये ३.६० कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
• हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
• औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
• खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
• नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
• माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
• लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
• तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
• उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
• अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्प रुपये १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ MLD क्षमतेचे अंबड येथे जलशुध्दीकरण केंद्र व १५ MLDक्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.रुपये ४७.९८ कोटी
• नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्प- रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा- रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• औंढा नागनाथ विकास आराखडा रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
• परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.
• परभणी शहराची रुपये ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल.
• लातूर रस्ते विकास प्रकल्प रुपये ४१.३६ कोटी मंजूर करण्यात येईल.
• नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
• उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
• उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा.
• नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
(माहितीवतंत्रज्ञानसंचालनालय)
• मराठवाड्यात ४३२ग्रामपंचायतीनाभारतनेटजोडणीवर्षभरात देणार. २८६ कोटी.
• छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय.

(रोजगार हमी योजना)
• मराठवाड्यात 4 लाख विहिरींचा कार्यक्रम राबविणार.

(कृषी विभाग)
• आता मराठवाड्यातीलशेतकऱ्यांसाठीबीड येथे सीताफळआणिइतरफळांवरप्रक्रियाउद्योग. ५ कोटी
• हळद संशोधनास आता वेग येणार. हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी.
• अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु.105 कोटी.
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
• अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम. एकूण निधी 374 कोटी 91 लाख.
(मृद व जलसंधारण)
• अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर 9 कोल्हापुरी बंधारे. पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरा साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.
(अल्पसंख्याक विकास)
• अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती.
• छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय.
• डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ. तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान 2 लाखावरुन 10 लाख करणे.
इतरही घोषणा:परळी वैजनाथ विकास आराखड्यात आयुर्वेद पार्कचा समावेश, वेरूळ येथे शहाजी राजे भोसले यांचे स्मारक

10
3432 views
  
1 shares